canvas绘制雪花飘落效果丨技术开发分享录

canvas绘制雪花飘落效果

{{ detail.nickname }}

转载 翻译 {{ formatTime(detail.create_time) }} 字数 {{ detail.content && detail.content.length }} 阅读 {{ detail.read_num }} {{ formatTag(v) }}

"效果\n\n![QQ截图20200104092039.jpg](/images/20200104092102QQ截图20200104092039.jpg)\n\n在线演示:https://codepen.io/zhangqh22/pen/VwYrGmm\n\nhtml\n\n```html\n<canvas class=\"zh-snow\" id=\"js_snow\"></canvas>\n<script>\n  var SNOW_IMG = \"./images/img-snow.png\"; // 雪花图片地址\n</script>\n```\n\n> 雪花图片下载:https://www.iconfont.cn/search/index?searchType=icon&q=snow\n\ncss\n\n```css\nbody {\n  background: #2d2d2d;\n}\n.zh-snow {\n  position: fixed;\n  z-index: 2;\n  left: 0;\n  top: 50px;\n  width: 100%;\n}\n```\n\njs\n\n```\nwindow.requestAnimationFrame = (function () {\n  return window.requestAnimationFrame ||\n    window.webkitRequestAnimationFrame ||\n    window.mozRequestAnimationFrame ||\n    window.oRequestAnimationFrame ||\n    window.msRequestAnimationFrame ||\n    function (callback) {\n      setTimeout(callback, 1000 / 60);\n    }\n})();\nwindow.onload = function () {\n  // 获取浏览器的长宽 \n  var b_width = window.screen.width;\n  var b_height = window.screen.height;\n  var c = document.getElementById(\"js_snow\");\n  c.width = b_width;\n  c.height = b_height;\n  // 获取canvas 的2d上下文\n  var ctx = c.getContext(\"2d\");\n  // 绘制背景\n  // drawBackground(ctx, c.width, c.height);\n  // 所有的雪花\n  const snows = [];\n  // 下落的加速度\n  const G = 0.01;\n  // 速度限制(X,Y)\n  const SPEED_LIMIT_X = 1;\n  const SPEED_LIMIT_Y = 1;\n  // 定时器定时的间隔(新增snow)\n  let tickerCount = 150;\n  // 定时器计数\n  let ticker = 0;\n  // 当前时间\n  let lastTime = Date.now();\n  // 执行循环的时间\n  let deltaTime = 0;\n  // 获取图片资源\n  let snowImage = new Image();\n  snowImage.src = SNOW_IMG;\n  // 开始绘制\n  loop();\n  // 循环绘制\n  function loop() {\n    requestAnimationFrame(loop);\n    // 清除画板\n    ctx.clearRect(0, 0, c.width, c.height);\n    // 计算时间间隔累加tricker\n    const now = Date.now();\n    deltaTime = now - lastTime;\n    lastTime = now;\n    ticker += deltaTime;\n    // 当超过tickcount时候,新增snow\n    if (ticker > tickerCount) {\n      snows.push(new Snow(\n        Math.random() * c.width,\n        0,\n        Math.random() * 5 + 5\n      ));\n      ticker %= tickerCount;\n    }\n    // 绘制背景\n    // drawBackground(ctx, c.width, c.height);\n    // 绘制雪花\n    snows.map(function (s, i) {\n      s.update();\n      s.draw();\n      // 如果雪花到底部删除\n      if (s.y > c.height) {\n        snows.splice(i, 1);\n      }\n    });\n  }\n  // 定义雪花实体\n  function Snow(x, y, radius) {\n    this.x = x;\n    this.y = y;\n    this.sx = 0;\n    this.sy = 0;\n    this.radius = radius;\n    this.deg = 0;\n    this.ax = Math.random() < 0.5 ? 0.005 : -0.005;\n  }\n  // 定义雪花的状态\n  Snow.prototype.update = function () {\n    const degr = Math.random() * 0.6 + 0.2;\n    // x方向调整\n    this.sx += this.ax;\n    if (this.sx >= SPEED_LIMIT_X || this.sx <= -SPEED_LIMIT_X) {\n      this.ax *= -1;\n    }\n    // y方向调整\n    if (this.sy < SPEED_LIMIT_Y) {\n      this.sy += G;\n    }\n    // 更新snow参数\n    this.x += this.sx;\n    this.y += this.sy;\n    this.deg += degr;\n  }\n  // 绘制雪花\n  Snow.prototype.draw = function () {\n    const radius = this.radius;\n    ctx.save();\n    ctx.translate(this.x, this.y);\n    ctx.rotate(this.deg * Math.PI / 180);\n    ctx.drawImage(snowImage, -radius, -radius, radius * 2, radius * 2);\n    ctx.restore();\n  }\n  // 绘制背景\n  // function drawBackground(ctx, W, H) {\n  //   ctx.save();\n  //   var grd = ctx.createRadialGradient(W / 2, H / 2, 1, W / 2, H / 2, H);\n  //   grd.addColorStop(0, \"white\");\n  //   grd.addColorStop(1, \"#0a2a39\");\n  //   ctx.fillStyle = grd;\n  //   ctx.fillRect(0, 0, W, H);\n  //   ctx.restore();\n  // }\n} \n```"
PS:写作不易,如要转裁,请标明转载出处。

如果此篇对您有帮助,可小额赞助,以兹鼓励!

猜你想看