js节点操作

js节点操作

{{ detail.nickname }}

{{ formatTime(detail.create_time) }} 字数 {{ detail.content && detail.content.length }} 阅读 {{ detail.read_num }}

"## 一、创建新节点\n\n- createDocumentFragment() // 创建一个DOM片段\n- createElement() // 创建一个具体的元素\n- createTextNode() // 创建一个文本节点\n\n## 二、添加、移除、替换、插入\n\n- appendChild() // 添加\n- removeChild() // 删除\n- replaceChild() // 替换\n- insertBefore() // 插入\n\n### 2.1 insertAdjacentHTML\n\n- beforeBegin:在该元素前插入\n- afterEnd:在该元素后插入\n- afterBegin:在该元素第一个子元素前插入\n- beforeEnd:在该元素最后一个子元素后插入\n\n### 2.2、表格\n\n链接:https://www.runoob.com/jsref/dom-obj-table.html\n\n\n## 三、查找\n\n- getElementsByTagName() // 通过标签名称\n- getElementsByName() // 通过元素的Name属性的值\n- getElementById() // 通过元素Id,唯一性\n- getElementsByClassName()\n- querySelector()\n- querySelectorAll()\n\n### 3.1 文档属性\n\n- document.documentElement\n- document.head\n- document.body\n- document.images\n- document.links\n- document.forms\n等等\n\n### 3.2 节点属性\n\n- childNodes\n- children\n- firstChild\n- firstElementChild\n- lastChild\n- lastElementChild\n- parentNode\n- parentElement\n- offsetParent\n- previousElementSibling\n- previousSibling\n- nextElementSibling\n- nextSibling\n等等\n\n节点类型:https://www.runoob.com/jsref/prop-node-nodetype.html"
PS:写作不易,如要转裁,请标明转载出处。

如果此篇对您有帮助,可小额赞助,以兹鼓励!